اگه یه روز بری و بری و بری و بری، به خونتون هم نرسی، تازه می فهمی كه كلاغ توی قصه ها چی می كشه!