همه‌ی خیر این است كه انسان خود را نگهدار باشد.

امام سجّاد (ع)