اگر به دشمن دست یافتی، «بخشش» را شكرانه‌ی این نعمت قرار بده.

(از حكایات نهج البلاغه)