مرکز فرهنگ و هنر می‌ژی‌هو، چانگشا، چین - اثر هانس هولاین


به ایده حجمی و دیتیل های کار دقت کنین. خیلی.'meixihu culture and arts center' by hans hollein, changsha, china
all images courtesy of hans holleinaustrian practice hans hollein has finished the design for the 'meixihu lake international culture and arts center' in changsha, china.
the urban project layers an extensive and diverse program in what will become the world's largest cultural center and landmark.
among the many facets of the master plan, the main elements will consist of a mall, hotel, exhibition, apartment complex and theater
packaged within individual buildings that architectonically support one another in a unique sculptural language. the commercial
aspects of the compilation tie together the artistic and cultural functions, through reintegrated circulation. pedestrian paths
bring people from public transport directly to the megaplex, while major peripheral roads communicate with new underground streets.
the meixu lake sits adjacently to the site to provide a tranquil, natural backdrop.

local traditional materials are combined with contemporary technology and strategies to create a range of dynamic spaces, reflective
surfaces, irregular massive spaces and new methods of communication make it amongst the largest in the world.
aerial viewview from meixi lakeapproach from main streetmain entrance for the shopping mallview towards the main entranceexterior form creates an artistic icon for the cityentrance of the shopping mallmuseum interiorentrance hallsitepreview of the meixihu international culture and arts center