وقتی میبینم هر كسی  با هر سمت و هر رشته و هر جایگاهی داره راجب كابینه رئیس جمهور منتخب نظر و قول و وعده میده و شرط بندی می كنه،

پیش خودم گفتم گل شب بو چه كم از لاله قرمز دارد؟!


به نظر من، همه كابینه رئیس جمهور باید معمار باشن... یا نقاش... یا... بهر حال یه ربطی به هنر باید داشته باشن. البته هر هنری بجز هنر مردم آزاری!

این همه سال آدمای جور واجور اومدن روی كار. خوب بودن. بد بودن... هرجوری كه بود گذشت.

اصلا آقاجان كی گفته هركی دوتا مدرك الكی راجب سیاسی بازی داشته باشه می تونه بیاد رئیس و وزیر و نماینده بشه؟!

آقا مثلا من چی كم دارم؟ آدم نیسم؟ سنم كمه؟ مردم آزارم؟ بی هنرم؟ فقط به فكر خودمم و هیچ آدم دیگه ای برام اهمیت نداره؟

خو اینا رو كه خیلی از مسئولین فعلی هم دارن. تازه من حد اقل قلم واسه نوشتن دارم. و سواد. كه بنظرم خیلی مهمه. و همه می دونیم كه خیلی از بالا نشین ها....

آخه یكی نیس بگه همه اینا به تو چه!حرف آخر :

موفق باشی آقای منتخب!!