در راستای سیاست های سازمان زیباسازی شهرتهران مبنی بر هویت بخشی و سامان دهی بصری و ارتقای کیفی میادین شهر ، از کلیه هنرمندان محترم دعوت می شود که در طراحی المان های حجمی میادین پاستور و صنعت ، بصورت فردی یا گروهی اقدام به همکاری نمایند :


رویکرد:
– اثری هویت گرا و منطبق با متن تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی میادین
– بستر شکل گیری اثر طبیعت محور براساس مضامین زیبا شناسی منظر
– وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی
– بهره گیری از نگاه تکنو لوژیک در انتخاب متریال و سازمان دهی نحوه ساخت


موارد :

۱- میدان پاستور

۲- میدان صنعت


ملزومات و شناخت زمینه میادین :

۱- میدان پاستور
میدان پاستور با توجه به موقعیت ویژه قرار گیری در محوطه نهاد ریاست جمهوری ، نزدیکی به میدان انقلاب و مراکز نظامی ، از اهمیت فوق العاده ای در زمینه های مختلف سیاسی ، امنیتی و بین المللی برخوردار است. لذا در طرح پیشنهادی موارد ذیل می بایست مورد توجه قرار بگیرد:
۱- توجه به جنبه های تشریفات سیاسی و بین المللی
۲- کالبد فیزیکی میدان
۳- جهات اصلی رویت و خوانش اثر
۴- توجه به موانع و قابلیتهای بصری محیط

۲- میدان صنعت
با توجه به قابلیت نمادین شدن میدان صنعت به عنوان مکانی برای نمایش توانمندی های صنعتی کشور و پایتخت ، این امکان فراهم شده است تا هنرمندان بتوانند با ارائه آثار حجمی پیشنهادی خود با سازمان زیباسازی همکاری نمایند. در فرآیند طراحی موارد ذیل می بایست مورد توجه قرار بگیرد:
توجه به قابلیت ها و محدودیتهای کالبدی و فیزیکی میدان از جمله میدان دید ، جهات اصلی دید اثر ، زمینه و هندسه میدان و …


نحوه ارائه:
کلیه مدارک حداکثر در۱ شیت ۷۰×۷۰ بر روی فوم برد وهمچنین لوح فشرده (CD)، شامل موارد ذیل :
الف )توجیه طرح :شرح طرح مایه
ب) فرایند طراحی(پیش طرح و واریاسیون ها )
ج) بررسی زوایای دید ،میدان رویت و خوانش اثر در قالب تصاویر سه بعدی
د) نقشه فنی ( محاسبات ،اندازه ،وزن و جنس )
ه) شیوه اجرا و ساخت
و) نور پردازی
ح) ماکت حجمی اثر در مقیاس ۱:۵۰(یک پنجاهم) و سایت پلان در مقیاس۱:۱۰۰(یک صدم) جهت بررسی روابط فرم و فضای پیرامونی اثر.

ارایه ماکت حجمی اثر الزامی است.

(به منظور ایجاد شرایط همگون در فرایند داوری از ذکر نام هنرمند یا گروه در ارائه مدارک خودداری شود)


نحوه شرکت:
هنرمندان گرامی جهت ثبت نام در فراخوان می توانند با مراجعه به سایت سازمان به نشانی  www.zibasazi.ir  فرم ثبت نام را دریافت وبه همراه ماکت حجمی از تاریخ  ۱۷تا۱۹آبان به دبیرخانه مراجعه نمایند.

به تمامی هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، کمک هزینه ساخت ماکت به مبلغ ۵۰ میلیون ریال معادل ۵میلیون تومان و گواهی شرکت تعلق خواهد گرفت.

مقرر گردید طبق زمان بندی اعلام شده نمایشگاهی از آثار منتخب برگزار گردد.


جوایز:
به اثر برگزیده اول جهت اجرای نهایی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت حق امتیاز طرح پرداخت خواهد شد.


هیئت داوران:
دکترمنصورفلامکی، دکتر مهدی حجت، سعیدشهلاپور، حمید شانس، ایرج محمدی


گاهشمار فراخوان :
ثبت نام و ارایه ماکت حجمی: ۱۷ تا ۱۹ آبان
داوری آثار: ۲۰آبان
اعلام نتایج: ۲۷ آبان


دبیرخانه:
میدان هروی – خیابان وفامنش-کوچه جمالی شرقی-پلاک ۱۲- عمارت عین الدوله، تلفن : ۲۲۹۶۹۷۴۲

سایت مرتبط: www.zibasazi.ir

معمار نیوز