اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری وتوسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار خواهد شد.


محورهای اصلی همایش :

  • مهندسی معماری و توسعه پایدار
  • شهرسازی وتوسعه پایدار
  • گردشگری ،میراث فرهنگی ومیراث شهری
  • ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار
  • مدیریت وبرنامه ریزی شهری
  • محورهای محیط زیست شهری

 

برای مشاهده متن کامل پست اینجا کلیک نمایید.

کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری وتوسعه پایدار

 


منبع :‌ مرجع متخصصان معماری - Architexpert.com