فهرست بهای 1392 شامل رشته های زیر تحت اکسل آماده و تقدیم حضور می گردد

ابنیه
تاسیسات مکانیکی
تاسیسات برقی
راه و باند
راهداری
خطوط انتقال آب
شبکه توزیع آب
چاه
آبیاری و زهکشی
سدسازی
شبکه فاضلاب شهری
انتقال و توزیع آب روستایی
ساخت و ترمیم قنات
آبیاری تحت فشار
آبخیزداری و منابع طبیعی


میتونین از قسمت دنبالک انتهای همین پست دانلود کنین


با تشکر از آقای مهندس مهیاری