اجازه بدین تو رشته دانشگاهی خودمم یه قدمی بردارم!

سازه های دینامیك، برج داوینچی، دیوید فیشر، ... اینا چیزایی هستن كه كم كم دارن تو گوش معمارا جا باز می كنن و همه مایلن یه اطلاعاتی راجع بهشون بدست بیارن. یه چیزی برای دانلود گذاشتم كه شاید به درد اون دسته از عزیزانی بخوره كه می خوان تو این زمینه كار و فعالیت تحقیقی كنن. كار خودمه اگه ناقص بود به بزرگی خودتون ببخشید!

از قسمت دنبالک می تونین دانلود کنین.