رنگ صورتی تم بی انتهایی برای اتاق خواب دختران است و برای بسیاری از مردم نمادی از حساسیت و جوانی است.این رنگ با شاهزاده خانم های افسانه ای و یا باربی همراه است و تقریبا در رویاهای هر دختر یک اتاق خواب جذاب صورتی است.
در زیر شما می توانید از ایده های بسیار جالب برای ایجاد بهترین استفاده از رنگ صورتی برای اتاق خواب بچه ها را ببینید.

با تشکر از مهندس فواد فضیله