آدم حظ می کنه این همه زیبایی رو در عین سادگی میبینه

(خانه Giorgio Armani در سوئیس)