پایان تقویم قوم مایا،پیش بینی های نوستراداموس،مصادف شدنش با شب یلدا و جمعه و ارتباط اون با ظهور امام زمان (عج) و ... . شمام شنیدین این شایعاتو؟؟؟؟نظر شما چیه؟