اوائل عید داغ بودیم گفتیم بزنیم تو نخ تحلیل بنا و كار فرهنگی و مطالعات و غیره و ذلك... بسوزه پدر پیری... خلاصه اینكه وسط اردیبهشتیم و هنوز شروع نكردیم.

ولی همونطور كه جدیدیا میگن، ماهی رو هرموقع از آب بگیری می میره! بنابر این تصمیم براین شد كه ما اولین ابول رو، منظورم اولین بنا رو كه پیشنهادش رو یكی از بینندگان اون مطلب خدابیامرز داده بود، بشناسیم و دوستان اگه حال دارن تحلیلش كنن و به بحث بذاریم ببینیم چند چندیم.

این بنا چیزی نیست جز اریكه ایرانیان... تشویق نكنین.... بلند نشین .... منم! ... خودمم!

این چیزایی كه تو این پست در مورد این مجتمع فرهنگی ورزشی تجاری میخونین، از وبسایت خود مجموعه و وبگاه های تابعه برداشت شده.

پس لطفا اگه حال دارین ور ادامه مطلب كلیك كنین.
اگه حال ندارین بگینا... خودم كلیك می كنم.... جون من تعارف نكنیا.