این داستان فوق العاده س بچه ها. هرکی دنبال یه داستان ادامه دار جالب و جذاب می گرده حتماً این کتابو بخونه.

نسخه همراه برای مبایلش هم هست. اگه طرفدار داشته باشه لینکه اون هم در آینده می ذارم.

البته راجع به نویسنده به عرض برسونم که آلبر کامو از بچه های زحمت کش پوچ گرایی هستش! نویسنده واقعا قهاری هم هست! حواستون باشه که داستان رو فقط و فقط به عنوان یه داستان بخونین. و البته از قلمش لذت ببرین.

معطل نکن! از قسمت دنبالک انتهای همین پست دانلودش کن!